The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7118 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten [+]

Sender’s Location

København

28.2.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

– I Nr. 25 af “Dansk Kunstblad” læses den tidligere i dette Blad ommeldte Plan, hvorefter en Deel danske Konstnere ved Udførelse af Arbeider, som til sin Tid skulle bortloddes, agte at bidrage til Museet for Thorvaldsens Værker. Forslaget dertil er udgaaet fra tre af vore yngre Konstnere: Malerne H. Eddelien, A. Müller og J. U. Jerndorff. Det gjelder naturligviis ikke Malere alene: “Enhver Konstner”, hedder det, “vil have lige megen Lejlighed til at yde sit Bidrag; Architekten ved en udført Tegning, Billedhuggeren ved en Voxpoussering eller en lille Figur, der kan mangfoldiggjøres ved Afstøbninger, Kobberstikkeren og Lithographen ved et Antal Exemplarer af deres tegnede eller stukne Blade.” Faa Dage efter Indbydelsens Udstedelse havde allerede 24 Konstnere tegnet sig derpaa, og man seer nu af det i Løverdags udkomne Nr. 26 af Kunstbladet, at Planen har en saa god Fremgang, at “over 60 Konstnere have tegnet sig – et glædeligt Beviis paa, hvor megen Begeistring det store National-Anliggende vækker i Konstens Rige hos os!”

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 11te Aargang, Nr. 59, 1837.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1837, Kjøbenhavnsposten 28.2.
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Persons
Heinrich Eddelien · Just Jerndorff · Adam Müller · Bertel Thorvaldsen
Last updated 06.04.2015 Print