Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7262 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 22.6.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Kjøbenhavn, den 22de Juni 1837.

— Ifølge den af Proponenterne til at oprette et Museum for de Thorvaldsenske Konstsager foranledigede Generalforsamling den 21de d. M. „for at vælge de Mænd, der i Forening med Thorvaldsen, skulle, paa samtlige Bidragendes Vegne forestaae de indkomne Summers Anvendelse og afgjøre Alt hvad der i denne Sag kan komme under Overvejelse”, valgtes følgende 15 Repræsentanter: Prof. Clausen, Prof. Thiele, Conferentsraad Collin, Prof. Høyen, Prof. Freund, Prof. Schouw, Prof. Hetsch, Prof. Bissen, Commandeur p. M. Tuxen, Kammerjunker Scavenius, Mechanicus Gamst, Grosserer Puggaard, Oberstlieutenant Prangen, Cancelliraad Thomsen og Etatsraad Koch.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 11te Aarg. Nr. 170.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1837, Kjøbenhavnsposten 22.6.
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
H.W. Bissen · H.N. Clausen · Jonas Collin · Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum · Hermann Ernst Freund · Heinrich Gamst · G.F. Hetsch · N.L. Høyen · Jørgen Koch · Friederich Ernst von Prangen · Hans Puggaard · J.F. Schouw · Just Mathias Thiele · Bertel Thorvaldsen · P.M. Tuxen
Sidst opdateret 12.03.2015 Print