Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7012 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Dansk Kunstblad [+]

Afsendersted

København

7.1.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af det tidsskrift, hvori teksten blev trykt.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Danske Kunstnere i Udlandet.
––––––––––––––

Ifølge Efterretninger fra Rom taler Thorvaldsen ofte om at ville tiltræde sin Reise til Hjemmet næste Foraar. Han har i den senere Tid udført endeel Skizzer til Basreliefs, som vække megen Opmærksomhed, og tillige faaet det Hverv af Kongen af begge Sicilierne at forfærdige en Statue til Ære for Conradin, der stal opstilles i Neapel. Den af Kunstneren modellerede equestre Statue af den baierske Churfyrst Maximilian er ankommen til München for at støbes i Metal af Stiglmair. Dette Kunstværk skal yde et grandiost Skue. Fyrstens Figur i fuld Harnisk, ifølge Middelalderens Costume, er imponerende. Med den udstrakte høire Haand synes han at meddele Folket de vise Love, som udmærkede hans Regjering, og med den venstre styrer han den stolte Stridshingst.
Kobberstikker Erling Eckersberg, der nylig har hjemsendt Exemplarer af sit fuldførte Kobberstik, “danske Søefolk, som redde en skibbruden Capitain,” har ifølge Beretninger fra Parma, hvor han arbeider under Toschis Veiledning, begyndt et Stik efter Bernardino Luinis Maleri i Museet Brera i Mailand “Madonna med Barnet Jesus, der planter en Blomst”. Saavel denne Kunstner som Architekten G. Bindesbøll have erholdt et Aars Forlængelse i deres Stipendier. Hr. Bindesbøll beskjæftiger sig for Tiden med at udarbeide en Plan til et Museum for Thorvaldsens Arbeider.

Generel kommentar

Denne kunstnyhed blev bragt i tidsskriftet Dansk Kunstblad, 1. Bd., Nr. 20, 7.1.1837.

Personer
Gottlieb Bindesbøll · Johann Baptist Stiglmaier · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 24.05.2018 Print