Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7011 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.F. Schouw 5.1.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne / Hr– Conferentsraad Collin / C. af D. / pp

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Etatsraad Treschow interesserer sig meget for den omtalte Sag og vil med Fornøielse tage Deel i Mødet. Da jeg ikke har faaet talt med vedkommende ang: Lokale til Mødet i Universitets Bygningen, saa er det vel bedst det bliver i Finantsdeputationens Locale; paa Mandag er der Møde i Athenæum; – mod Tirddag har Clausen og jeg intet at indvende, Onsdag Aften har jeg en Maanedsforelæsning, de følgende Dag er intet i veien for mig.

d: 5 Janv. 1837 Deres Forbundne
Schouw
Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 23
Sidst opdateret 10.05.2011 Print