No. 7290 af 10318
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Dansk Kunstblad [+]

Afsendersted

København

20.5.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af det tidsskrift, hvori denne tekst blev trykt.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Udstillingen paa Charlottenborg.
–––––––––––
VII.

Endskjønt Salonen er lukket, ville vi bog hellige den endnu nogle Linier, da der tilvisse ere flere Kunstværker tilbage, som ikke bør forbigaaes med Taushed.

[…]

En Christus, Statue i formindsket Maalestok efter Thorvaldsen, og en original Portraitstatue af Christian den fjerde, begge af Hr. Borup, ere ret fortjenstlige Arbeider.
Blandt de Arbeider Medailleur Christensen havde udstillet, fortjener unægteligt Modellen til en Medaille i Anledning af Thorvaldsens Arbeiders Hidsendelse til Danmark Fortrinet, saavel paa Grund af Compositionens Skjønhed som for Tegningens Skyld. Thorvaldsens Portrait er mesterligt.

[…]

Generel kommentar

Denne artikel blev bragt i kunsttidsskriftet Dansk Kunstblad, 2. Bd., Nr. 8, 20.5.1837.
Kun de Thorvaldsen-relevante dele af udstillingsanmeldelsen citeres.

Personer
G. Borup · Christen Christensen · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 26.05.2018 Print