20.5.1837

Afsender

Redaktørerne ved Dansk Kunstblad

Afsendersted

København

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af det tidsskrift, hvori denne tekst blev trykt.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

Udstillingen paa Charlottenborg.
–––––––––––
VII.

Endskjønt Salonen er lukket, ville vi bog hellige den endnu nogle Linier, da der tilvisse ere flere Kunstværker tilbage, som ikke bør forbigaaes med Taushed.

[…]

En Christus, Statue i formindsket Maalestok efter Thorvaldsen, og en original Portraitstatue af Christian den fjerde, begge af Hr. Borup, ere ret fortjenstlige Arbeider.
Blandt de Arbeider Medailleur Christensen havde udstillet, fortjener unægteligt Modellen til en Medaille i Anledning af Thorvaldsens Arbeiders Hidsendelse til Danmark Fortrinet, saavel paa Grund af Compositionens Skjønhed som for Tegningens Skyld. Thorvaldsens Portrait er mesterligt.

[…]

Generel kommentar

Denne artikel blev bragt i kunsttidsskriftet Dansk Kunstblad, 2. Bd., Nr. 8, 20.5.1837.
Kun de Thorvaldsen-relevante dele af udstillingsanmeldelsen citeres.

Personer

Værker

F13 Thorvaldsen-medaljen, 1838, inv.nr. F13

Sidst opdateret 26.05.2018