Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6683 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Søndagsblad [+]

Afsendersted

København

12.4.1835 Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

− Kunstakademiets Udstilling paa Charlottenborg er bleven forøget med flere, tildeels særdeles interessante Arbeider, som ikke findes anførte i den trykte Catalog. Blandt disse bemærke vi: Vessels Medaille, af Medailleur Krohn, Tvende Buster i Marmor, af Prof. Freund; et Blomster- og tvende Frugtstykker, af Blomstermaler Jensen; Villa d’Este, af Landskabsmaler Petzholdt i Rom; “En Skolemester forelæser et Par gamle Folk et Brev fra deres Søn i Udlandet,” Genrestykke af M. Unna; Et norsk Landskab, af Gurlitt; flere Stykker af udenlandske Kunstnere (blandt hvilke et Dameportrait af Md. Le Brun i Paris) og endeel Portraiter, af danske Kunstnere. − For dem, der besøge dette Aars Udstilling, vil det udentvivl være glædeligt at erfare, at Adgangen til at see de Arbeider af Thorvaldsen, som ifjor vare udstillede, ogsaa iaar staaer aaben; ligesom ogsaa i samme Lokale findes opstillet det Thorvaldsen tilhørende, bekjendte Genrestykke af afdøde Bendz: “Et Kaffehuus i München.”

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Søndagsblad, Første Aargang, Nr. 15.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1835, Søndagsblad 12.4.
Emneord
Kunstakademiets udstillinger
Personer
Hermann Ernst Freund · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 31.01.2020 Print