The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6683 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Søndagsblad [+]

Sender’s Location

København

12.4.1835 Omnes
Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

See Original

− Kunstakademiets Udstilling paa Charlottenborg er bleven forøget med flere, tildeels særdeles interessante Arbeider, som ikke findes anførte i den trykte Catalog. Blandt disse bemærke vi: Vessels Medaille, af Medailleur Krohn, Tvende Buster i Marmor, af Prof. Freund; et Blomster- og tvende Frugtstykker, af Blomstermaler Jensen; Villa d’Este, af Landskabsmaler Petzholdt i Rom; “En Skolemester forelæser et Par gamle Folk et Brev fra deres Søn i Udlandet,” Genrestykke af M. Unna; Et norsk Landskab, af Gurlitt; flere Stykker af udenlandske Kunstnere (blandt hvilke et Dameportrait af Md. Le Brun i Paris) og endeel Portraiter, af danske Kunstnere. − For dem, der besøge dette Aars Udstilling, vil det udentvivl være glædeligt at erfare, at Adgangen til at see de Arbeider af Thorvaldsen, som ifjor vare udstillede, ogsaa iaar staaer aaben; ligesom ogsaa i samme Lokale findes opstillet det Thorvaldsen tilhørende, bekjendte Genrestykke af afdøde Bendz: “Et Kaffehuus i München.”

General Comment

Denne tekst blev trykt i Søndagsblad, Første Aargang, Nr. 15.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1835, Søndagsblad 12.4.
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Exhibitions
Persons
Hermann Ernst Freund · Bertel Thorvaldsen
Last updated 31.01.2020 Print