Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6682 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Søndagsblad [+]

Afsendersted

København

12.4.1835 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Litterary Gazette, Januar 1855, bemærker (ved at mælde, at Thorvaldsens Statue af Byron er ankommen til London), at Marmorbilledets Opstilling i Westminster-Abbediet er bleven nægtet paa Grund af, at Byrons Skrifter vare umoralske. Sildigere bemærker Redactionen af ovennævnte Maanedsskrift, at den har modtaget et anonymt Brev angaaende denne Gjenstand, hvori paastaaes, at Forhindringen af Statuens Opstilling begrundedes i Mangel paa Plads i “Poets Corner,” men Redactionen tilføier, at den troer at være velunderrettet om hele Sagen, og at den ikke kan optage nogen anonym Meddelelse i den Anledning. − − Forholder det sig saaledes: vil England ikke sætte Byron mellem sine udødelige Mænd, saa kan hans Aand trøste sig ved, at han evindeligt lever saavidt Culturen rækker og saalangt paa Europas Landkort, som den menneskelige Sjæl er istand til at fatte Digtekunstens Gaver, ingenlunde fængslet til et lille Stykke Marmor.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Søndagsblad, Første Aargang, Nr. 15.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1835, Søndagsblad 12.4.
Personer
Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 31.05.2016 Print