Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6774 af 10246
Afsender Dato Modtager
NN [+]

Afsendersted

København

11.11.1835 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

– Fra Rom skrives under 22de f. M.: “Thorvaldsen har modelleret tvende Udkast i Frontespiceform, som ere bestemte for Kjøbenhavn. Det ene Basrelief, for Slotskirken, forestiller Christi Opstandelse, i det Øieblik, da Forløseren forlader Graven, ved hvis Indgang tvende knælende Engle yde ham deres Tilbedelse. Sovende Krigere, af hvilke tvende ere i Begreb med at vaagne, danne i mangfoldige Grupper, i siddende og liggende Stilling, paa begge Sider af Graven, Grundens Pyramidalform. De tre Marier, som Episode, sees i det Fjerne. – Det andet Basrelief: Kong Salomons Dom er bestemt for Raad- og Domhuset. Thorvaldsen viser sig ogsaa heri som en Mester, der, ved sin Rigdom af Ideer, med lige Færdighed veed at behandle saavel den christelige Religion som den græske Mythologi.”

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 9de Aarg., No. 273, 1835.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1835, Kjøbenhavnsposten 11.11.
Emneord
Relieffer, kristen mytologi
Personer
Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 31.05.2016 Print