No. 5395 af 10318
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten
Just Mathias Thiele
[+]

Afsendersted

Kjøbenhavn

22.10.1830 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Svar
paa Spørgsmaalene i No. 246. af “Kjøbenhavnsposten”.

–––––––––

Paa de i dette Blads No. 246 fremsatte Spørgsmaal, betræffende Kobberne til mit Værk om Thorvaldsen og hans Arbejder, tjener Følgende til Svar.

Man har spurgt, om alle Kunstnerens Værker, Statuer og Basreliefs, ere aftegnede i samme Dimension, eller i Forhold til Arbeidets virkelige Størrelse. I denne Anledning tillader jeg mig, at giøre Spørgeren opmærksom paa, at et saadant Forhold, iagttaget mellem Tegninger efter Arbeider, hvis Størrelser ere saa vidt forskjellige, kun vilde kunne følges med Opoffrelse af det Væsentligere. I dette Værk vilde Følgen heraf have været, at f. Ex. Statuer paa 4 Alens Høide vilde have indtaget hele Pladens Størrelse, medens Basrelieffer af 12 Tommers Høide kun vilde kunne indtage 1/8 Deel af det Rum, som Pladen ellers frembyder til en nøjagtigere og mere udført Afbildning. Derimod har Forf. valgt, at angive ethvert Arbejdes virkelige Størrelse i danske Fod og Tommer under Texten.

Fremdeles: de 24 Plader til Alexanders Triumphindtog fremstille gruppeviis denne Composition. Da disse Grupper ere fremstillede i samme Høide, vil det ikke være vanskeligt for den, som ønsker det, at forene Pladerne til et Heelt.

Endeligen bemærkes, ihenseende til det sidst fremsatte Spørgsmaal, at der for hvert Arbeide kun vil findes een Afbildning, med Undtagelse af Compositionen til Metropolitan-Kirkens Fronton, Johannes den Døber i Ørkenen; thi af denne ville 12 Plader i den almindelige Størrelse fremstille de enkelte Statuer, og desuden et større Blad fremvise den hele Composition, saaledes som den er bestemt til at opstilles.

J. Thiele.

–––––––––

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Kjøbenhavnsposten 22.10.1830. Teksten behandler et forudgående spørgsmål, som kan læses her.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1830, Kjøbenhavnsposten 22.10.
Personer
Just Mathias Thiele · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 15.01.2016 Print