Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 5392 af 10318
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten [+]

Afsendersted

Kjøbenhavn

19.10.1830 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Anmodning
til Hr. Prof. Thiele.
(Meddeelt).

–––––––––

Da Udenbyes ikke kunne besøge den Gyldendal’ske eller Reitzel’ske Boglade, saa er Man saa frie at anmode Hr. Professoren om en Oplysning angaaende Kobberne til det Værk, paa hvilket De nyligen har indbudt til Subskription. Dersom denne Oplysning tryktes i Kjøbenhavns-Posten, som læses i alle Provindserne, kunde den sikkert bidrage til at fremme Deres interessante og roesværdige Foretagende. Man ønsker da at vide: Ere alle Kunstnerens Værker, Statuer og Basreliefs, aftegnede i samme Dimension, eller i Forhold til Arbeidets virkelige Størrelse? Og da, efter hvilken Maalestok i hvert af disse Tilfælde? Stikkes de enkelte Plader af Alexanders Triumphtog saaledes, at Kobberne kunne forbindes med hinanden til et Heelt, eller maae de forblive, efter deres mulige Indretning med Tavlenummer, o. s. v. stedse forbundne med det trykte Værk? Erholder man, af de vigtigste Statuer, eet Kobber, eller flere, som vise dem fra forskjellige Sider?

–––––––––

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Kjøbenhavnsposten 19.10.1830. Thieles svar på anmodningen kan læses her.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1830, Kjøbenhavnsposten 19.10.
Personer
Just Mathias Thiele · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 15.01.2016 Print