The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5352 of 10244
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten [+]

Sender’s Location

Kjøbenhavn

19.10.1830 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

Anmodning
til Hr. Prof. Thiele.
(Meddeelt).

–––––––––

Da Udenbyes ikke kunne besøge den Gyldendal’ske eller Reitzel’ske Boglade, saa er Man saa frie at anmode Hr. Professoren om en Oplysning angaaende Kobberne til det Værk, paa hvilket De nyligen har indbudt til Subskription. Dersom denne Oplysning tryktes i Kjøbenhavns-Posten, som læses i alle Provindserne, kunde den sikkert bidrage til at fremme Deres interessante og roesværdige Foretagende. Man ønsker da at vide: Ere alle Kunstnerens Værker, Statuer og Basreliefs, aftegnede i samme Dimension, eller i Forhold til Arbeidets virkelige Størrelse? Og da, efter hvilken Maalestok i hvert af disse Tilfælde? Stikkes de enkelte Plader af Alexanders Triumphtog saaledes, at Kobberne kunne forbindes med hinanden til et Heelt, eller maae de forblive, efter deres mulige Indretning med Tavlenummer, o. s. v. stedse forbundne med det trykte Værk? Erholder man, af de vigtigste Statuer, eet Kobber, eller flere, som vise dem fra forskjellige Sider?

–––––––––

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Kjøbenhavnsposten 19.10.1830. Thieles svar på anmodningen kan læses her.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1830, Kjøbenhavnsposten 19.10.
Persons
Just Mathias Thiele · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 15.01.2016 Print