22.10.1830

Afsender

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten, Just Mathias Thiele

Afsendersted

Kjøbenhavn

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

Svar
paa Spørgsmaalene i No. 246. af “Kjøbenhavnsposten”.

–––––––––

Paa de i dette Blads No. 246 fremsatte Spørgsmaal, betræffende Kobberne til mit Værk om Thorvaldsen og hans Arbejder, tjener Følgende til Svar.

Man har spurgt, om alle Kunstnerens Værker, Statuer og Basreliefs, ere aftegnede i samme Dimension, eller i Forhold til Arbeidets virkelige Størrelse. I denne Anledning tillader jeg mig, at giøre Spørgeren opmærksom paa, at et saadant Forhold, iagttaget mellem Tegninger efter Arbeider, hvis Størrelser ere saa vidt forskjellige, kun vilde kunne følges med Opoffrelse af det Væsentligere. I dette Værk vilde Følgen heraf have været, at f. Ex. Statuer paa 4 Alens Høide vilde have indtaget hele Pladens Størrelse, medens Basrelieffer af 12 Tommers Høide kun vilde kunne indtage 1/8 Deel af det Rum, som Pladen ellers frembyder til en nøjagtigere og mere udført Afbildning. Derimod har Forf. valgt, at angive ethvert Arbejdes virkelige Størrelse i danske Fod og Tommer under Texten.

Fremdeles: de 24 Plader til Alexanders Triumphindtog fremstille gruppeviis denne Composition. Da disse Grupper ere fremstillede i samme Høide, vil det ikke være vanskeligt for den, som ønsker det, at forene Pladerne til et Heelt.

Endeligen bemærkes, ihenseende til det sidst fremsatte Spørgsmaal, at der for hvert Arbeide kun vil findes een Afbildning, med Undtagelse af Compositionen til Metropolitan-Kirkens Fronton, Johannes den Døber i Ørkenen; thi af denne ville 12 Plader i den almindelige Størrelse fremstille de enkelte Statuer, og desuden et større Blad fremvise den hele Composition, saaledes som den er bestemt til at opstilles.

J. Thiele.

–––––––––

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Kjøbenhavnsposten 22.10.1830. Teksten behandler et forudgående spørgsmål, som kan læses her.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1830, Kjøbenhavnsposten 22.10.

Personer

Værker

A67 En jæger, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A67
A59 Johannes Døberen, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A59
A60 En ung mand, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A60
A61 En søn med sin far, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A61
A62 En mor med sit barn, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A62
A63 En gammel skriftklog, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A63
A64 En liggende dreng, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A64
A65 En dreng, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A65
A66 En farisæer, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A66
A68 To børn, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A68
A69 En mor med sin søn, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A69
A70 En hyrde, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A70
A508 Alexander den Stores indtog i Babylon, Tidligst 1822, inv.nr. A508

Sidst opdateret 15.01.2016