Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 5281 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 29.7.1830 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

En unavngivet kvinde ser Thorvaldsens gravmæle over Eugène de Beauharnais i St. Michaels kirken i München. Hun synes, at hertugen ligner på en prik, men mistolker de flankerende allegoriske figurer af Historiens muse og Livets og dødens genier som hertugens hustru og børn.

Se original

Anekdote om det Thorvaldsenske Monument i München.

Nylig ‒ hedder det i Abendzeitung ‒ stod en fattig gammel Kone andægtig for det Thorvaldsenske Monument over Hertugen af Leuchtenberg i Michaelskirken, og fældte Taarer af taknemmelig Erindring ved Tanken om denne ædle Fyrstes mange veldædige Handlinger. “Nu, Moer”, sagde en ved Siden af hende staaende Borger, “hvad synes hun om Hertugen?” ‒ “Ak, den gode salig Hertug er truffen saa at man skulde troe, han talde” ‒ svarede hun rørt ‒ “men Fru Hertuginden og hendes Børn ligne slet ikke sig selv.” ‒ Den gode Kone holdt Historiens Muse for Hertuginden, og Livets og Dødens Genier for hendes Børn.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavns-Posten, Fjerde Aargang. No. 176. 1830. Den omhandler gravmælet over den franske officer og hertug af Leuchtenberg Eugène de Beauharnais, som i 1830 blev opsat i St. Michaels kirken i München:


Eugène de Beauharnais

Gipsmodellen til portrætstatuen og gruppen med de to genier til højre findes på Thorvaldsens Museum, jf. A156 og A157.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1830, Kjøbenhavns-Posten 29.7.
Emneord
Følelsesreaktioner på skulpturer · Monumenter, samtidige personer · Portrætstatuer, samtidige personer · Thorvaldsen som portrætkunstner
Personer
Eugène de Beauharnais · Augusta Amalia von Leuchtenberg · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 04.04.2017 Print