Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 4580 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten [+]

Afsendersted

København

5.9.1828 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Den af Thomas Hope bestilte skulptur Jason med det gyldne skind, A822, er efter årtier færdighugget af Thorvaldsen. Som erstatning for den lange ventetid forærer Thorvaldsen Hope to relieffer, A827 og A828, og fire portrætbuster, A823, A824, A825 og A826. Thorvaldsen har desuden fået overopsynet med udgravningen af Forum Romanum.

Se original

Kjøbenhavnspostens Nyheder

[...]

Fra Rom er hertil indløben den for alle Kunstelskere interessante Efterretning, at Thorvaldsen nu endelig har fuldendt sin Jason, hvilket Kunstværk den engelske Banquier Thomas Hope for henved 30 Aar siden bestilte hos ham i Marmor. Til Erstatning for den lange Tid, der er forledet inden dette Værks Tilendebringelse, har Thorvaldsen ladet medfølge som Foræring til Hope tvende Basrelieffer: A genio lumen (i Marmor) og Anacreon og Amor (i græsk Marmor), samt 4 Buster, af Hopes Kone og hans trende Døttre. ‒ Thorvaldsen er nylig bleven overdraget Overopsynet med Udgravningen af Forum Romanum, hvormed dagligt 200 Arbejdere ere sysselsatte.

[...]

Generel kommentar

Denne notits udkom i Kjøbenhavns-Posten 5.9.1828, 2. årgang, no. 72.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1828, Kjøbenhavns-Posten 5.9.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Gaver fra Thorvaldsen, andet · Jason og Hopes bestilling
Personer
Thomas Hope · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 04.04.2017 Print