The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4580 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten [+]

Sender’s Location

København

5.9.1828 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The sculpture of Jason with the Golden Fleece, A822, commissioned by Thomas Hope, has been completed by Thorvaldsen decades later. As compensation for the long wait, Thorvaldsen presents Hope with two reliefs, A827 and A828, and four portrait busts, A823, A824, A825 and A826. Besides, Thorvaldsen has been put in charge of the excavation of Forum Romanum.

See Original

Kjøbenhavnspostens Nyheder

[...]

Fra Rom er hertil indløben den for alle Kunstelskere interessante Efterretning, at Thorvaldsen nu endelig har fuldendt sin Jason, hvilket Kunstværk den engelske Banquier Thomas Hope for henved 30 Aar siden bestilte hos ham i Marmor. Til Erstatning for den lange Tid, der er forledet inden dette Værks Tilendebringelse, har Thorvaldsen ladet medfølge som Foræring til Hope tvende Basrelieffer: A genio lumen (i Marmor) og Anacreon og Amor (i græsk Marmor), samt 4 Buster, af Hopes Kone og hans trende Døttre. ‒ Thorvaldsen er nylig bleven overdraget Overopsynet med Udgravningen af Forum Romanum, hvormed dagligt 200 Arbejdere ere sysselsatte.

[...]

General Comment

Denne notits udkom i Kjøbenhavns-Posten 5.9.1828, 2. årgang, no. 72.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1828, Kjøbenhavns-Posten 5.9.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Presents from Thorvaldsen, other things · Jason and the Hope Commission
Persons
Thomas Hope · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 04.04.2017 Print