5.9.1828

Afsender

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten

Afsendersted

København

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Den af Thomas Hope bestilte skulptur Jason med det gyldne skind, A822, er efter årtier færdighugget af Thorvaldsen. Som erstatning for den lange ventetid forærer Thorvaldsen Hope to relieffer, A827 og A828, og fire portrætbuster, A823, A824, A825 og A826. Thorvaldsen har desuden fået overopsynet med udgravningen af Forum Romanum.

Dokument

Kjøbenhavnspostens Nyheder

[...]

Fra Rom er hertil indløben den for alle Kunstelskere interessante Efterretning, at Thorvaldsen nu endelig har fuldendtI sin JasonII, hvilket Kunstværk den engelske Banquier Thomas HopeIII for henved 30 Aar sidenIV bestilte hos ham i Marmor. Til Erstatning for den lange Tid, der er forledet inden dette Værks Tilendebringelse, har Thorvaldsen ladet medfølge som Foræring til Hope tvende Basrelieffer: A genio lumenV (i Marmor) og Anacreon og AmorVI (i græsk Marmor), samt 4 BusterVII, af Hopes KoneVIII og hans trende DøttreIX. ‒ Thorvaldsen er nylig bleven overdraget Overopsynet med Udgravningen af Forum RomanumX, hvormed dagligt 200 Arbejdere ere sysselsatte.

[...]

Generel kommentar

Denne notits udkom i Kjøbenhavns-Posten 5.9.1828, 2. årgang, no. 72.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1828, Kjøbenhavns-Posten 5.9.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A822 Jason med det gyldne skind, 1803, inv.nr. A822
A828 A genio lumen (Kunsten og lysets genius) , ca 1828, inv.nr. A828
A827 Amor hos Anakreon, Vinteren, 1823, inv.nr. A827
A823 Thomas Hope, 1817, inv.nr. A823
A824 Louisa Hope, 1817, inv.nr. A824
A825 Henry Thomas Hope, ca 1822, inv.nr. A825
A826 Adrian John Hope, ca 1817, inv.nr. A826

Kommentarer

  1. Jf. Thorvaldsen-kronologien 1828.

  2. Jason med det gyldne skind, A822.

  3. Den hollands-britiske bankmand, forfatter, møbeldesigner og kunstsamler Thomas Hope.

  4. Det var nu “kun” 25 år, jf. Thorvaldsen-kronologien tidligst 19.3. – senest 21.3.1803.

  5. A genio lumen (Kunsten og lysets genius), marmor, A828.

  6. Amor hos Anakreon. Vinteren, marmor, A827.

  7. Marmorbusterne var dog ikke foræringer, men bestillinger, der blev betalt for, jf. artiklen Jason og Hopes bestilling:
  8. Den britiske kvinde Louisa Hope.

  9. Ikke tre døtre, men fire sønner, og kun to af sønnerne blev portrætteret af Thorvaldsen, nemlig Henry Thomas Hope og Adrian John Hope.

  10. Forum Romanum var den centrale plads i antikkens Rom og omgivet af flere vigtige templer og bygninger.

Sidst opdateret 04.04.2017