Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2972 af 10246
Afsender Dato Modtager
NN 1.2.1822 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Efterretninger om de danske Kunstnere i Rom.

Thorvaldsen (om hvis Model til Statuen af Grev Potoski No. 25 af dette Blad for f. A. meddeelte Underretning) har nu fuldendt sin colossale Christus-Statue. Det Ophøiede og den med uefterlignelig Kraft og Værdighed forenede Blidhed i denne mesterlige Statues Ansigt, saavelsom den Maade, paa hvilken Frelseren her udstrækker de mægtige Arme, for at favne den hele Menneskeslægt, lader sig ikke beskrive. Thorvaldsen arbeider nu paa Skizzerne til de øvrige Apostler. ‒ Den unge Billedhugger Freund, som i nogle Aar har arbeidet i Thorvaldsens Attelier, har nylig modelleret en Mercur, en udmærket skjøn Figur, fuld af Aand og Kraft. Man opdager deri Thorvaldsens Lærling, og seer, hvorledes han, inspireret af Mesterens Aand, aldeles danner sig efter Antikkerne. ‒ Architecten Pontoppidan har componeret Tegningen til en stor Bygning, som har vunden meget Bifald blandt Kjendere. Han er senere reist over Neapel til Sicilien. ‒ Den unge Maler Hillerup er bleven færdig med en troe og ret elskværdig Copie af Francesco Francias Madonna med Barnet, i Galerie Borghese. ‒ Jensen, som har leveret flere Prøver paa sit udmærkede Kunsttalent, fuldendte sidste Sommer i Florents to meget skjønne Copier, bestemte til Geheimeconferentsraad Bülow, og desforuden den uovertræffelige Pave Julius efter Raphael.

Generel kommentar

Denne notits udkom i Literatur-, Kunst- og Theater-Blad d. 1.2.1822, 2. årgang, no. 5.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1822, Litteratur-, Kunst- 1.2.
Emneord
Bestillingen til Vor Frue Kirke · Thorvaldsens assistenter · Thorvaldsens værker, udført af andre
Personer
Hermann Ernst Freund · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 15.08.2014 Print