The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2972 of 10246
Sender Date Recipient
NN 1.2.1822 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

See Original

Efterretninger om de danske Kunstnere i Rom.

Thorvaldsen (om hvis Model til Statuen af Grev Potoski No. 25 af dette Blad for f. A. meddeelte Underretning) har nu fuldendt sin colossale Christus-Statue. Det Ophøiede og den med uefterlignelig Kraft og Værdighed forenede Blidhed i denne mesterlige Statues Ansigt, saavelsom den Maade, paa hvilken Frelseren her udstrækker de mægtige Arme, for at favne den hele Menneskeslægt, lader sig ikke beskrive. Thorvaldsen arbeider nu paa Skizzerne til de øvrige Apostler. ‒ Den unge Billedhugger Freund, som i nogle Aar har arbeidet i Thorvaldsens Attelier, har nylig modelleret en Mercur, en udmærket skjøn Figur, fuld af Aand og Kraft. Man opdager deri Thorvaldsens Lærling, og seer, hvorledes han, inspireret af Mesterens Aand, aldeles danner sig efter Antikkerne. ‒ Architecten Pontoppidan har componeret Tegningen til en stor Bygning, som har vunden meget Bifald blandt Kjendere. Han er senere reist over Neapel til Sicilien. ‒ Den unge Maler Hillerup er bleven færdig med en troe og ret elskværdig Copie af Francesco Francias Madonna med Barnet, i Galerie Borghese. ‒ Jensen, som har leveret flere Prøver paa sit udmærkede Kunsttalent, fuldendte sidste Sommer i Florents to meget skjønne Copier, bestemte til Geheimeconferentsraad Bülow, og desforuden den uovertræffelige Pave Julius efter Raphael.

General Comment

Denne notits udkom i Literatur-, Kunst- og Theater-Blad d. 1.2.1822, 2. årgang, no. 5.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1822, Litteratur-, Kunst- 1.2.
Subjects
Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Thorvalden's Assistants · Thorvaldsen's Works, Executed by Others
Persons
Hermann Ernst Freund · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 15.08.2014 Print