Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 431 af 10246
Afsender Dato Modtager
Andreas Christian Gierlew [+]

Afsendersted

Rom

6.1.1805 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af stambogsindførslen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

En hilsen i Thorvaldsens stambog.

Se original
  Ej kjølnes vor Iver! Ej see vi tilbage!
For Øjet er Maalet; Did ile vi hen!
O! maatte ved Enden af kommende Dage
Vi som Fædrelandssønner samles igien!
Vor Kamp er Kun Leeg, vort Løb er kun Dands;
Thi Lønnen er Borgerens hædrende krands.

Guldberg.

Stedse vandrer De kjere Thorvaldsen, den store Bane modigt hen, som Deres rene Konst-
Aand foreskrev Dem, Haand i Haand med de krandsende Gratier; og saa leve De i det
eneste Rom med Grækeraand for vort Fædreland, der stedse paaskjønne Deres Værd.
Lykkelige, som ingen højere Nødvendighed river bort fra alle Hesperiens Tryllerier! Som
stedse kan leve i Konsternes og Alderdommens hellige Land: Deres Minde er mig helligt som Roms.
Rom 6e Januar 1805 Gierlew
Generel kommentar

Dette er en side fra Thorvaldsens stambog, N213. Gierlew skrev også flere år senere en anden hilsen i stambogen.


Læs mere om Thorvaldsens stambog i referenceartiklen herom og se alle hilsener fra Thorvaldsens venner samlet under et.

Arkivplacering
N213
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Filhellenisme · Thorvaldsen som Fidias eller Praxiteles · Thorvaldsens forbliven i Rom · Thorvaldsens stambog
Værker
Sidst opdateret 09.02.2015 Print