6.1.1805

Afsender

Andreas Christian Gierlew

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af stambogsindførslen.

Resumé

En hilsen i Thorvaldsens stambog.

Dokument

  Ej kjølnes vor Iver! Ej see vi tilbage!
For Øjet er Maalet; Did ile vi hen!
O! maatte ved Enden af kommende Dage
Vi som Fædrelandssønner samles igien!
Vor Kamp er Kun Leeg, vort Løb er kun Dands;
Thi Lønnen er Borgerens hædrende krands.

GuldbergI.

Stedse vandrer De kjere Thorvaldsen, den store Bane modigt hen, som Deres rene Konst-
Aand foreskrev Dem, Haand i Haand med de krandsende Gratier; og saa leve De i det
eneste Rom med GrækeraandII for vort Fædreland, der stedse paaskjønne Deres Værd.
Lykkelige, som ingen højere Nødvendighed river bortIII fra alle HesperiensIV Tryllerier! Som
stedse kan leve i Konsternes og AlderdommensV hellige Land: Deres Minde er mig helligt som Roms.
Rom 6e Januar 1805 Gierlew

Generel kommentar

Dette er en side fra Thorvaldsens stambog, N213. Gierlew skrev også flere år senere en anden hilsen i stambogen.


Læs mere om Thorvaldsens stambog i referenceartiklen herom og se alle hilsener fra Thorvaldsens venner samlet under et.

Arkivplacering

N213

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Værker

N213 Thorvaldsens stambog, inv.nr. N213

Kommentarer

 1. Den danske digter Frederik Høegh Guldberg (1771-1852).

 2. Den græske oldtid blev i modsætning til den romerske dengang anset for den sande antik, hvorfor Thorvaldsen her roses med betegnelsen grækerånd.
  Jf. i øvrigt de dengang talrige sammenligninger mellem Thorvaldsen og de græsk-antikke billedhuggere Fidias og Praxiteles.

 3. At en højere Nødvendighed kunne have revet Thorvaldsen bort fra Italien / Hesperien var ikke bare et tomt, poetisk postulat fra Gierlews side. Han peger tværtimod på et meget akut problem for Thorvaldsen, som kun lige var blevet løst i foråret 1804. Billedhuggeren opnåede nemlig da ekstraordinær tilladelse af den danske stat til at forblive i Rom, selvom han egentlig som kongelig udsendt stipendiat havde været forpligtet til at vende tilbage til Danmark ved sit rejsestipendiums udløb i 1802.
  Fædrelandet havde – med Gierlews ord – paaskjønnet hans Værd, og Thorvaldsen kunne altså nu stedse leve i Konsternes hellige Land.
  Se mere om denne problematik, og hvordan sagen blev løst i referenceartiklen Thorvaldsens forbliven i Rom omkring 1803-1804.

 4. Af det græske Hesperia, aftenlandet, eller landet mod vest. For oldgræske digtere betegnede det ofte Italien, men blev af romersk-antikke forfattere også brugt om Spanien.
  I denne sammenhæng bruger Gierlew udtrykket om Italien, jf. hans reference ovenfor til Thorvaldsens grækerånd.

 5. Dvs. oldtidens eller antikkens, se betydning 2 af alderdom i Ordbog over det danske Sprog.

Sidst opdateret 09.02.2015