Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 6.1.1805

At en højere Nødvendighed kunne have revet Thorvaldsen bort fra Italien / Hesperien var ikke bare et tomt, poetisk postulat fra Gierlews side. Han peger tværtimod på et meget akut problem for Thorvaldsen, som kun lige var blevet løst i foråret 1804. Billedhuggeren opnåede nemlig da ekstraordinær tilladelse af den danske stat til at forblive i Rom, selvom han egentlig som kongelig udsendt stipendiat havde været forpligtet til at vende tilbage til Danmark ved sit rejsestipendiums udløb i 1802.
Fædrelandet havde – med Gierlews ord – paaskjønnet hans Værd, og Thorvaldsen kunne altså nu stedse leve i Konsternes hellige Land.
Se mere om denne problematik, og hvordan sagen blev løst i referenceartiklen Thorvaldsens forbliven i Rom omkring 1803-1804.

Sidst opdateret 20.04.2013