Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9737 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Ny Portefeuille
J.C. Schythe
[+]

Afsendersted

København

14.7.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af det tidsskrift, hvor denne tekst blev trykt.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Allg. musik. Zeitung indeholder følgende nærmere Beskrivelse af det kgl. Berliner Kunstacademies Mindefest om Thorvaldsen den 1ste Juni. Festen afholdtes i Sangacademiets Locale for indbudne Deeltagere paa en høist værdig Maade. I Baggrunden, midt paa Orchesterforhøiningen var den Forevigedes colossale Statue (modelleret af Kiss) opstillet, smykket med Laurbærkrandsen, som et symbolsk Tegn paa hans Berømmelse i Syd og i Nord. I begge Sidenischer antydede Laurbærbuste og Cypresser den Forevigedes høie Værd og Sorgen over ham. Efter nogle Basunaccorder begyndte Festhymnen af Kopisch og Rungenhagen i et stigende Chor, til Kunstens og dens Heroers Priis. Dr. Alfred Reumonts Mindetale skildrede i træffende Omrids den store Billedhuggers Udvikling til et over Alt fremragende Mesterskab, hans Forkjærlighed for de antike græske Kunstværker, og hans simple Kunstnerliv i Verdensstaden Rom indtil hans uventede Bortgang til det evige Lys, i hans Fædreneby Kjøbenhavn. Denne biographiske Skizze, som var rigt udstyret med kunsthistoriste Bemærkninger, vakte almindelig Interesse. ‒ Paa Talen fulgte Cantaten, “Klage”-kaldet, digtet af Kopisch og melodramatisk indledet af ham som Chorfører, og meget skjønt i antik Maneer sat i Musik af Taubert for 2 Chor og Solostemmer med en ejendommelig Ledsagelse af Harpe og Blæseinstrumenter. Den sindrige Componist har lykkeligt befeiret de Vanskeligheder, Digtets Membrum lagde ham i Veien, og Virkningen indtil den triumpherende Slutningssang hævede sig til et mægtigt gribende Totalindtryk. Det første Chor begyndte:

„Stimmt an, stimmt an den Siegesgesang!“

Det Andet svarede:
“Stimmt an die heroische Feier!“

Herpaa forenede sig begge Chor til Kunstheroens Priis i Slutningssangen:
“Lebe der Herrliche Ewiges Leben nun!
Ruhm ist es, rühmen Ihn:
Rühmet Ihn, kränzet Ihn!”

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i tidsskriftet Ny Portefeuille, op. cit.

Arkivplacering
M17,86 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844)
Andre referencer

  • J.C. Schythe (ed.): Ny Portefeuille, 3. Bind, Nr. 2, 14.7.1844, [omslaget].

Emneord
Thorvaldsens død
Personer
August Kopisch · Alfred Reumont · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 10.04.2017 Print