No. 325 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Antagelig 1804-05 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af dokumentet, men tegningen på forsiden, C86r, er dateret ca. 1804-05.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

God Morgen min Fætter
Godag min Svoger
Hvorledes er de endnu [x] Se[...][papiret mangler]
Staae op det er heldig [...][papiret mangler]
Det er Tiid at staa[...][papiret mangler]
Vil Du ikke gaae i[...][papiret mangler]
Ja vist men ieg [...][papiret mangler]
ieg lover[?] imme[?...][papiret mangler]
Det er en God [...][papiret mangler]
men jeg havde [...][papiret mangler]
ieg vil læse [...][papiret mangler]
ieg skal [...][papiret mangler]

Generel kommentar

Disse tekstfragmenter er skrevet af Thorvaldsen selv. Der er antagelig tale om skriveøvelser. De findes på bagsiden af en af Thorvaldsens tegninger, C86r.

Arkivplacering
C86v
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Emneord
Thorvaldsens tale- og skriftsprog
Værker
Sidst opdateret 07.03.2019 Print