Antagelig 1804-05

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af dokumentet, men tegningen på forsiden, C86r, er dateret ca. 1804-05.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

God Morgen min Fætter
Godag min Svoger
Hvorledes er de endnu [x] Se[...][papiret mangler]
Staae op det er heldig [...][papiret mangler]
Det er Tiid at staa[...][papiret mangler]
Vil Du ikke gaae i[...][papiret mangler]
Ja vist men ieg [...][papiret mangler]
ieg lover[?] imme[?...][papiret mangler]
Det er en God [...][papiret mangler]
men jeg havde [...][papiret mangler]
ieg vil læse [...][papiret mangler]
ieg skal [...][papiret mangler]

Generel kommentar

Disse tekstfragmenter er skrevet af Thorvaldsen selv. Der er antagelig tale om skriveøvelser. De findes på bagsiden af en af Thorvaldsens tegninger, C86r.

Dokumentstatus

Egenhændigt udkast

Arkivplacering

C86v

Emneord

Værker

C86 Hektor, Paris og Helena, 1804 - 1805, inv.nr. C86r

Sidst opdateret 07.03.2019