The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 325 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

Antagelig 1804-05 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af dokumentet, men tegningen på forsiden, C86r, er dateret ca. 1804-05.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

God Morgen min Fætter
Godag min Svoger
Hvorledes er de endnu [x] Se[...][papiret mangler]
Staae op det er heldig [...][papiret mangler]
Det er Tiid at staa[...][papiret mangler]
Vil Du ikke gaae i[...][papiret mangler]
Ja vist men ieg [...][papiret mangler]
ieg lover[?] imme[?...][papiret mangler]
Det er en God [...][papiret mangler]
men jeg havde [...][papiret mangler]
ieg vil læse [...][papiret mangler]
ieg skal [...][papiret mangler]

General Comment

Disse tekstfragmenter er skrevet af Thorvaldsen selv. Der er antagelig tale om skriveøvelser. De findes på bagsiden af en af Thorvaldsens tegninger, C86r.

Archival Reference
C86v
Document Type
Draft, autograph
Subjects
Thorvaldsen's Spoken and Written Language
Works
Last updated 07.03.2019 Print