Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 5573 af 10246
Afsender Dato Modtager
Fritz Paulsen [+]

Afsendersted

Rom

17.6.1831 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: S:T: Herr Etatsraad Thorwaldsen / Commandeur af Dannebrogen etc etc –

Resumé

Invitation til at deltage samme aften – med et større selskab af danskere – i et besøg i Vatikanet, hvor skulpturerne skal besigtiges i fakkelbelysning, hvorefter selskabet vil fortsætte med et glas vin på Lepre.

Se original

Høystærede Herr Etatsraad Thorwaldsen

Da jeg i Formiddag var hos Friis og takke Dem, var det ubestemt om jeg kunde have den Fornøyelse at ledsage miine Landsmænd paa Vaticanen for ved Fakkelbelysning at see Statuerne oplyst; dette bringes nu i Udførelsen i Aften fra Kl. 8 til 10, hvorefter disse have lovet mig at følge med til Lepri i Via Condotti for i Vennekreds, at tømme et Glas Viin. – Kunde jeg haabe at De Høystærede vilde bidrage til at forøge vores glade Foreening ved Deres kiære Nærværelse, da vil ingen paaskiønne dette meer end Deres Dem med uindskrænket Høyagtelse hengivne

Rom den 17e Juny 1831 – v. Paulsen ! –
Generel kommentar

På brevets bagside har Thorvaldsen tegnet tre skitser med blyant: Amor samler konkylier til et smykke, Amor fremkalder blomster af stengrunden samt En hyrdinde med en amorin-rede, C368r.

Arkivplacering
C368v
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Invitationer til Thorvaldsen, i Italien · Selskabsliv i Italien · Skulpturer i fakkelbelysning
Værker
Sidst opdateret 17.02.2020 Print