The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5572 of 10247
Sender Date Recipient
Fritz Paulsen [+]

Sender’s Location

Rom

17.6.1831 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: S:T: Herr Etatsraad Thorwaldsen / Commandeur af Dannebrogen etc etc –

Abstract

An invitation to join a large party of Danes the same night for a visit to the Vatican, where the sculptures are to be viewed by torchlight, followed by a glass of wine at Trattoria Lepre.

See Original

Høystærede Herr Etatsraad Thorwaldsen

Da jeg i Formiddag var hos Friis og takke Dem, var det ubestemt om jeg kunde have den Fornøyelse at ledsage miine Landsmænd paa Vaticanen for ved Fakkelbelysning at see Statuerne oplyst; dette bringes nu i Udførelsen i Aften fra Kl. 8 til 10, hvorefter disse have lovet mig at følge med til Lepri i Via Condotti for i Vennekreds, at tømme et Glas Viin. – Kunde jeg haabe at De Høystærede vilde bidrage til at forøge vores glade Foreening ved Deres kiære Nærværelse, da vil ingen paaskiønne dette meer end Deres Dem med uindskrænket Høyagtelse hengivne

Rom den 17e Juny 1831 – v. Paulsen ! –
General Comment

På brevets bagside har Thorvaldsen tegnet tre skitser med blyant: Amor samler konkylier til et smykke, Amor fremkalder blomster af stengrunden samt En hyrdinde med en amorin-rede, C368r.

Archival Reference
C368v
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Invitations for Thorvaldsen, in Italy · Social Life in Italy · Sculptures in Torch Lighting
Works
Last updated 17.02.2020 Print