18.7.1818

Sender

NN

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af regningen.

Abstract

Workshop accounts for the third week of July 1818.

Document

A di 18 Luglio 1818

MogliaI de[v].e [tegn for scudi]
MichelangeloII [tegn for scudi]
ScarpelinoIII [tegn for scudi]
per arotaturaIV di tutti e 3 li basarileviV [tegn for scudi]
per due licenzeVI [tegn for scudi]
per fachiniVII per calare sassiVIII e portare f[u]ori per il SegatoreIX [tegn for scudi]
AltiniX [tegn for scudi]
 
 
BacochoXI
 
 
 
GaetiXII gior[na]:te sei alle DonneXIII detratto il solitoXIV
BogazziXV Sd.iXVI cinque
P[er] il TorsoXVII [tegn for scudi]
Portatura -
 
[tegn for scudi]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6:  
4:80
1:20
3:60
1:60
  :30
4: 
––––
21:50
  :70
––––
22:20
––––
3 – 30
5 –  
8 –  
      50
–––––
39 –  

General Comment

Værkstedsregnskabet for Thorvaldsens små værksteder ved Piazza Barberini dækker en uges udgifter, primært til løn. Det vides p.t. ikke, hvilke værker de pågældende assistenter arbejdede på. Se evt. Thorvaldsen-kronologien for en oversigt over værker i arbejde omkring 1818.

Archival Reference

gmII, nr. 1,45

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A505 Alexander den Stores indtog i Babylon, 1818-1827, inv.nr. A505

Commentaries

 1. Formentlig identisk med billedhuggeren Lorenzo Moglia.

 2. Dvs. Thorvaldsens assistent Michelangelo.

 3. Denne stenhugger er p.t. ikke identificeret.

 4. Betydningen af dette, der formentlig er et substantiveret verbum, kendes ikke p.t.

 5. Hvilke basrelieffer, der her er tale om, kan ikke afgøres med sikkerhed. Der kan være tale om forskellige stykker af frisen Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A505, eller om selvstændige relieffer.

 6. Om der her er tale om tilladelser til at udføre værker af Kirkestaten eller om tilladelser til at få udført afstøbninger efter antikker marmorværker, vides p.t. ikke. “Il Torso”, der omtales nedenfor kunne indikere, at der var tale om det sidste, men der ses også løbende eksempler i regnskaberne på, at sådanne tilladelser betales, når værker afsendes til bestilleren. Se hertil f.eks. regnskabet af 14.3.1818, hvor en transporttilladelse for en marmorversion af Venus, jf. A12, omtales.

 7. Disse dragere/arbejdsmænd er p.t. ikke identificeret.

 8. Med sassi menes her formentlig marmorblokke.

 9. Denne segatore, dvs. udsaver af marmorblokke, er p.t. ikke identificeret med sikkerhed. Der er muligvis tale om den Bacocho, der omtales nedenfor samt i regnskab af 12.7.1817.

 10. Dvs. Thorvaldsens assistent Altini.

 11. Bacocho er formentlig et navn. En sådan optræder formentlig også i regnskabet af 12.7.1817. Det er dermed formentlig navnet på den segatore, der omtales ovenfor. En segatore var den håndværker, der stod for at save marmorblokkene ud i mindre stykker.

 12. Dvs. Thorvaldsens assistent Gaeti.

 13. Muligvis en del af frisen Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A505. Formentlig stykket, hvor tre kvinder (og en lille dreng) er fremstillet i færd med at sprede blomster til ære for sejrherren. Samme stykke blev med større sikkerhed omtalt i regnskabet af 6.5.1818. Frisen var netop blevet bestilt i marmor 1.1.1818 af Giovanni Battista Sommariva.

 14. Il solito i denne sammenhæng er 1,5 scudi, der blev udbetalt til Gaetis hustru I Carrara, jf. regnskaberne af 6.5.1818, 23.5.1818 og 30.5.1818. Hustruens identitet kendes ikke p.t.

 15. Dvs. Thorvaldsens assistent Ercole Bogazzi.

 16. Dvs. den italienske møntenhed scudi, jf. referenceartiklen Møntenheder.

 17. Det vides ikke med sikkerhed, hvilken torso, der her omtales. I regnskabet af Juli 1819 – november 1821 omtales en afstøbning, L55, af den berømte Belvedere Torso i Museo Pio Clementino i Vatikanet, inv.nr. 1192 (under datoen 14.10.1820), men om der er tale om en kopi af denne eller en helt anden i dette tilfælde er usikkert, da Thorvaldsen ejede flere afstøbninger og terracottafragmenter med torsoer, f.eks. L57, L58, L60, L63 og L62.

Last updated 06.01.2017