The Thorvaldsens Museum Archives

Back to B

? Bacocho

Denne biografi om en af Thorvaldsens arbejdere under udarbejdelse.

Bacochos fornavn kendes p.t. ikke, men han lader til at have været en såkaldt segatore, altså en stenarbejder, der forestod udsavningen af marmorblokke til mindre stykker. Han er muligvis identisk med Baccoco, der er en mere gængs form af navnet.

Bacochos navn optræder første gang i Thorvaldsens værkstedsregnskaber 12.7.1817, og han omtales sidste gang 18.7.1818. En segatore omtales dog hyppigt i værkstedsregnskaberne, men oftest uden navns nævnelse.

Last updated 24.04.2014

? Bacocho

?? - død efter 1818 Italian Stonecutter
Mentioned in2 Doc.