24.12.1816

Sender

NN

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af regnskabet.

Abstract

Workshop accounts for the days before Christmas 1816.

Document

[Med Thorvaldsens hånd] 24 X.bre 1816

[Herefter med anden hånd]

Resto de Vetri
Corda per il fines[x]I
CastelaniII
MontiIII
LorenzoIV
MogliaV
VergèVI
ScarpelinoVII
Bitta il feraroVIII
gardiniereIX
Servitori di piazzaX
aqua forte e pinelliXI
 
 
[Herefter med Thorvaldsens hånd]
Moglia
Verge
Monti
Castelani
Scarpelino
1:05
  :25
1:20
  :60
1:20
2  
1:20
  :60
  :22
1:50
2:30
  :40
–––––––
12 : 52
 
  1 – =
  – 60
  – 60
  – 60
  – 60
–––––––
15 – 92

General Comment

Værkstedsregnskabet for værkstederne ved Piazza Barberini dækker formentlig en uges udgifter til primært løn, men også til f.eks. materialer og redskaber. Det vides p.t. ikke, hvilke værker de pågældende assistenter arbejdede på. Se evt. Thorvaldsen-kronologien for en oversigt over værker i arbejde omkring 1816.

Den sidste del af regnskabet er skrevet af Thorvaldsen selv, og kunne være ekstra udbetalinger i anledning af julen.

Archival Reference

gmII, nr. 1,13

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Formentlig menes der “finestrino” eller lignende.

 2. Dvs. Thorvaldsens assistent, Castelani, muligvis identisk med Domenico Castellani.

 3. Dvs. Thorvaldsens assistent Claudio Monti.

 4. Formentlig identisk med billedhuggeren Lorenzo Moglia.

 5. Det vides pt. ikke med sikkerhed, hvem denne Moglia er. Lorenzo Moglia nævnes andet steds i regnskabet, og der er derfor formentlig ikke tale om den samme. Der kan være tale om billedhuggeren Antonio Moglia, der kendes fra en kvittering fra 15.9.1811, eller evt. om Luigi Moglia, der var søn af ovennævnte Lorenzo Moglia. Tesan, op. cit. p. 207, hævder dog, at Luigi Moglia først optræder i regnskaberne fra og med 1819, men dette kan ikke hverken af- eller bekræftes sikkert p.t.

 6. Dvs. Thorvaldsens assistent, Vergè, muligvis identisk med Lorenzo Vergè.

 7. Denne stenhugger er p.t. ikke identificeret.

 8. Denne Feraro, der muligvis er et efternavn, jf. ? Feraro, muligvis blot en gammel betegnelse for en smed eller en jernhandler, er ikke identificeret p.t. Bitta betyder egentlig en pullert, hvilket ikke giver megen mening her. Bitta er derfor muligvis et navn eller navnet på et bestemt redskab.

 9. Denne gartner eller havemand er p.t. ikke identificeret. Thorvaldsen havde en lille gårdhave i forbindelse med sine tre atelierer på hjørnet af Piazza Barberini og Colonetta di Barberini, jf. referenceartiklen Thorvaldsens gårdhave i Rom.

 10. Det vides p.t. ikke, hvilken opgave disse personer har udført, men der må være tale om arbejdere tilknyttet Piazza Barberini, som Thorvaldsens værksteder var placeret op til. Se evt. listen over Thorvaldsens værksteder for mere om værkstedernes fysiske placering.

 11. Antagelig stik udført af Bartolomeo Pinelli, der gentagne gange henvendte sig til Thorvaldsen for at sælge sine stik med romerske og antikke motiver. Det vides ikke med sikkerhed, hvilke stik, der her er tale om. Se evt. de endnu bevarede stik i Thorvaldsens samling her.

Last updated 09.01.2017