28.4.1836

Sender

Marie Lehmann

Sender’s Location

Napoli

Recipient

Marie Lehmann

Recipient’s Location

Napoli

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Abstract

Marie Puggaard er ankommet til Napoli med familien og beskriver afskeden med Thorvaldsen og de andre landsmænd i Rom, inden afrejsen mod Napoli.

Document

Neapel Torsdagen den 28de April, fingeret Glæde.
Nu ere viI da i den deilige Stad. Vesuv ligger og kneiser lige udenfor Vinduerne og Havet skvulper mod Bolværkerne, vi sidde i den deilige store luftige Sal med Altaner […] Nu maae jeg tilbage til Rom.

Søndag Morgen den 24de AprilII (da vi akkurat havde været et halvt Aar i RomIII) skulde vi da bort fra vores andet Hjem; PezholdtIV var den eneste af Malerne der kom hvilket vi slet ikke kunde begribe, han hjalp os at pakke ind; hvorpaa den kjære Thorwaldsen kom som for vores Skyld var staaet op kl. 5, han lovede rigtignok at han vilde komme til os paa Ischia men han gjørV det vist ikke; hvor nødig vi vilde maatte vi tage afsked med dem, Th græd, og blev ved at gaae efter os, da vi kjørte bort. Rom saae næsten smukkere ud end sædvanlig[.] Solen skinnede saa deiligt paa Maria Maggiore og Laterali, Klokkerne ringede Folk til Kirke, og Fuglene sang i de lyserøde og grønne Alleer, som førte til Lateran. Da vi kom til Porten kom paa een gang Pezholdt, farende til Hest, som vi havde sagt Farvel til, saa du kan begribe vi bleve meget forundrede, (jeg behøver ikke at sige, at Bjergene og Campagnen vare mageløse) og da vi kom til Albano fik vi Blomsterbouquetter kastede ind i Vognen som vi saa vare fra LandsmændeneVI, som vare kjørte derud og som havde arrangeret et nydeligt Afskedsgilde for os[.] Bordet var pyntet med Blomster, og Værelserne ligesom da Kongen af Spanien, og alle Landsmændene gjorde dem umage for at være saa fornøiede som mulig den sidste Gang, vi vare samlede da vi havde spiist dandsede vi en Holsteensk Vals, hvorpaa de begyndte at springe over Stole og Borde, MeyerVII, der […] har en uimodstaaelig Lyst til at gjøre alle Slags Krumspring, gav sig da ogsaa til at springe og kom saa naragtig flyvende hen i Armene paa de andre, han tabte Brillerne og slog Næsen, og dog blev han ved. De fulgte os til Genzano, hvor vi tog Afsked fra alle de gode Mennesker. [...]

General Comment

Uddraget af Marie Puggaards romerske dagbøger 1835-1836 er her citeret efter Marianne Saabye, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Se evt. også hertil familiens brev til Thorvaldsen af 30.4.1836.

Archival Reference

Privateje.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Persons

Commentaries

 1. Vi indbefatter her også forældrene Hans og Bolette Puggaard, samt mosteren Sophie Henriette Hage.

 2. Se hertil evt. også Thorvaldsen-kronologien.

 3. Familien var ankommet til Rom ultimo oktober 1835.

 4. Dvs. den danske maler Fritz Petzholdt.

 5. Det gjorde han ganske rigtigt ikke.

 6. Dvs. de danske kunstnere, der opholdt sig i Rom på samme tid som familien Puggaard, se hertil Saabye, op. cit. Et tegnet gruppeportræt af danske kunstnere i Rom 1836 sammen med Bolette Puggaard er afbildet p. 76. Tegningen er udført af Ditlev Blunck.


  D. Blunck: Bolette Puggaards stambogsblad

  Bolette Puggaards stambogsblad, 1836, blyant på papir, 200×274 mm, privateje.

 7. Dvs. den danske maler Ernst Meyer.

Last updated 11.04.2020