21.1.1840

Sender

C. Dalgas, Johannes Ingwersen

Sender’s Location

Aldebertsminde og Viufgård ved Vejle

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af den Aarhus Stiftstidende, hvori teksten blev trykt. Det fremgår dog af artiklen, at teksten allerede blev forfattet den 18.1.1840.

Abstract

Johannes Ingwersen og C. Dalgas opfordrer befolkningen til at støtte et monument for Frederik 6. Monumentet foreslås placeret på Himmelbjerget.

Document

Ideen, at rejse Sjette FrederikI et Minde, har allerede gjort sig gjeldende uden for vor ProvindsII. I Jylland har Kjærligheden og Hengivenheden for den Hedengangne sikkert ikke været mindre.

Jyderne ville derfor ikke staa tilbage i saa Henseende for deres Brødre i de andre Dele af Riget. Overbeviste herom, foreslaae Undertegnede til Afmindelse om vor afdøde Konge at reise en Offerstøtte paa HimmelbjergetIII, hvor de Valfarende, stemte ved Betragtningen af den omgivende Natur, kunne ofre den Høisalige den velfortjente Erindring og den Tak, der skyldes ham for hans store Værk: Bondestandens EmancipationIV.

Thi indbyde vi enhverV, Borger og Bonde, Høi og Lav, at give sin Skjærv i foranførte Øiemed, og haabe vi, at der overalt i Landet ville fremstille sig Mænd, villige til at modtage Bidragene. I Veile Amt er Hr. Hof – og Statsrets-Assessor WithVI, Hr. Proprietair BrechlingVII, Hr. Kammerraad KjærVIII og Undertegnede villige hertil. Om Monumentets BeskaffenhedIX vil der forhaabentlig da snarest kunne træffes den fornødne Bestemmelse.

WiuffgaardX og AldebertsmindeXI pr Veile d. 18. Januar 1840.

I.P. Ingwersen. C. Dalgas.

General Comment

Denne tekst omhandler, det der senere udviklede sig til Frederik 6.-kommissionens første forslag til en mindestøtte for kong Frederik 6. på Himmelbjerget i Jylland, publiceret i Aarhus Stiftstidende 21.1.1840.

Dokumentets forfattere er især opmærksomme på den afdøde konges indsats for bondestanden, hvad både forslaget ang. placeringen af monumentet på Himmelbjerget samt henvisningen til stavnsbåndets ophævelse vidner om. Se mere i referenceartiklen herom. Artiklen affødte et gensvar i Jyllandsposten 28.1.1840.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1840, Aarhus Stiftstidende 21.1.

Thiele

Omtalt indirekte hos Thiele IV, p. 107.

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Den danske kong Frederik 6., der døde den 3.12.1839.

 2. Et forslag til et monument over kongen i København havde allerede taget form, jf. Thieles brev af 5.12.1839.

 3. Himmelbjerget var fra 1839-1844 ramme om Steen Steensen Blichers Himmelbjergsfester, der hyldede folket og samtidig stillede spæde krav om en fri forfatning. Det kan bl.a. være derfor, at Himmelbjerget foreslås som placering for et monument, der bl.a. var tænkt som en hyldest til bondestandens frigørelse.

 4. Der henvises til stavnsbåndets ophævelse, der påbegyndtes i 1788, og som Frederik 6. som kronprinsregent var ansvarlig for. Se i øvrigt Ordbog over det Danske Sprog, emancipation.

 5. Finansieringen af en sådan mindestøtte skulle altså foregå ved en landsindsamling, præcis som Thiele også foreslog i sit brev af 5.12.1839.

 6. Der er tale om J.P. With.

 7. Navnet Brechling har ikke kunnet identificeres, men der er formentlig tale om en gårdejer.

 8. Navnet Kjær har ikke kunnet identificeres, men der er formentlig tale om en gårdejer.

 9. Det står her ikke klart, om de to initiativtagere, Johannes Ingwersen og C. Dalgas, på dette tidspunkt allerede havde overvejet Thorvaldsen som monumentets ophavsmand.

 10. Gården Wiuffgaard (i dag Viufgaard nær ved Vejle) tilhørte Johannes Ingwersen.

 11. Gården Aldebertsminde, nær Vejle, tilhørte C. Dalgas.

Last updated 20.02.2017