The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3327 of 10246
Sender Date Recipient
Jørgen Knudtzon [+]

Sender’s Location

Napoli

Information on sender

Rødt laksegl med aftryk af figur med hund.

22.11.1823 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Monsieur / Monsieur Thorvaldson

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Kiere Thorvaldsen

Lord Ashley og Herr Denison have anmodet mig om et par Linier til Dem, og da ieg ei tvivler om, at jo De som ieg finder dem tvende behagelige Mænd, giør ieg det med Fornøielse. – De veed, hvor høit ieg agter Dem; De maae derfor ei undres over, at ieg ønsker enhver af mine Venner maae have den Fordel at lære Dem at kiende for at kunde giøre det samme. Jeg længes at see Dem igien og haaber at træffe Dem frisk og vel, naar vi mødes, men som neppe skeer inden Marts Maaned, thi ieg er overmaade vel her. – Baillie hilser Dem mange Gange.

Neapel 22de Novbr 1823. Deres Dem altid hengivne
Jørgen Knudtzon.
Archival Reference
m8 1823, nr. 109
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Hroar Olsen: ‘Breve til Thorvaldsen fra Jørgen Knudtzon’, in: Kunst og Kultur, 1. Hefte, 1915, p. 36.

Subjects
Recommendation or introduction letter, others
Persons
Alexander Baillie
Last updated 18.08.2014 Print