Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3327 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jørgen Knudtzon [+]

Afsendersted

Napoli

Afsenderinfo

Rødt laksegl med aftryk af figur med hund.

22.11.1823 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Monsieur / Monsieur Thorvaldson

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Kiere Thorvaldsen

Lord Ashley og Herr Denison have anmodet mig om et par Linier til Dem, og da ieg ei tvivler om, at jo De som ieg finder dem tvende behagelige Mænd, giør ieg det med Fornøielse. – De veed, hvor høit ieg agter Dem; De maae derfor ei undres over, at ieg ønsker enhver af mine Venner maae have den Fordel at lære Dem at kiende for at kunde giøre det samme. Jeg længes at see Dem igien og haaber at træffe Dem frisk og vel, naar vi mødes, men som neppe skeer inden Marts Maaned, thi ieg er overmaade vel her. – Baillie hilser Dem mange Gange.

Neapel 22de Novbr 1823. Deres Dem altid hengivne
Jørgen Knudtzon.
Arkivplacering
m8 1823, nr. 109
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Hroar Olsen: ‘Breve til Thorvaldsen fra Jørgen Knudtzon’, in: Kunst og Kultur, 1. Hefte, 1915, p. 36.

Emneord
Anbefaling eller introduktionsskrivelse, øvrige
Personer
Alexander Baillie
Sidst opdateret 18.08.2014 Print