22.11.1823

Sender

Jørgen Knudtzon

Sender’s Location

Napoli

Information on sender

Rødt laksegl med aftryk af figur med hund.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Monsieur / Monsieur Thorvaldson

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Kiere Thorvaldsen

Lord AshleyI og Herr DenisonII have anmodet mig om et par Linier til Dem, og da ieg ei tvivler om, at jo De som ieg finder dem tvende behagelige Mænd, giør ieg det med Fornøielse. – De veed, hvor høit ieg agter Dem; De maae derfor ei undres over, at ieg ønsker enhver af mine Venner maae have den Fordel at lære Dem at kiende for at kunde giøre det samme. Jeg længes at see Dem igien og haaber at træffe Dem frisk og vel, naar vi mødes, men som neppe skeer inden Marts Maaned, thi ieg er overmaade vel her. – BaillieIII hilser Dem mange Gange.

Neapel 22de Novbr 1823. Deres Dem altid hengivne
Jørgen Knudtzon.

Archival Reference

m8 1823, nr. 109

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Den engelske politiker og filantrop Anthony Ashley-Cooper, 7. jarl af Shaftesbury (1801-1885).

  2. Muligvis den engelske professer Fredrich Denison Maurice (1805-1872).

  3. Den britiske rigmand og kunstsamler Alexander Baillie.

Last updated 18.08.2014