The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2539 of 10246
Sender Date Recipient
Hermann Ernst Freund [+]

Sender’s Location

Rom

Information on sender

Rester af segl.

Efter 30.4. og før 11.5. 1820 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevet. Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København [antagelig]

Information on recipient

Udskrift: A : Thorvaldsen

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original [Translation]

Prins Christian var da 2d Gang i Paaskehelgedage i Rom med Gemalinde, Prinsen var meget Syg saa han inu ikke ret har seet Rom og dens mærkværdigheder, af Kunstværker ved jeg ikke af han har sagt at tilkjøbe sig untagen han skal hav bestillet et Madonnebilde hos en ung Italjensk Kunstner [xxxxx]sore Tamberoni intr[e]serre sig for. Prinsesinde lader af Pestrin forferdige i Conkylie et helt Smykke, Kam, Halsband og Armband efter Deres Arbeide Een og allene. Prinsen har isinde at lade til et Bordopsats udfør i Marmor eler Allabast en 10 a 11 Figure og Gruper 2 Palmers høyde efter deres Arbeider. Formodentlig venter han paa Deres Komme til at Tenke for Alvor paa noget stort da Merkure og Venus saa særdeles gefalder ham ønsker han, at disse 2d Figure kunde kome i Arbeide til denne Bordopsats 2 Palmers høyde. det værste er nok at her i Rom er ikke ret mange der beskeftiger sig med lign[en]e[.] Prinsens Reise til Secilien er bestemt til September Manede og Landskaftsmaler Dal og Koch er bered til at følge ham derhen og nyde Reisen i hans Følge dog vil det sværligen kunde udføre[s] siden Urolighederne er saa udbrete at det neppe vil bliv noget af denne Reise. Prinsen ventes at være i Rom i Januar d:a.
Maleren Jensen hilser venlist han arbeider i denne Tid paa Copie efter Madonne de folinio i Vatikanet han har inu ikke faat selge alle sine Copier som han forrige Sommer har Mallet i Florenz.
Her i Deres Værelser er alting saa temlig igen i sin goe Orden lid Øde er Di siden jeg ikke formaar at udfylle dem. Deres tro Kat tryk[ker] sig til mig siden den ikk[e] finder Dem[.] Severine er ikke mere jeg har bevist hende den siste Tjenest jeg kun]de. Ikke ved jeg vor disse faa Linier treffer Dem dog et Hjertelig Ønske følger Disse at de maa fi[n]de dem Vel og Fornuen, at De tilfris forlader Deres Fædrela[n]d og iler saa snart Ske kan til det Stæ[d vor] Deres Nerverelse dog er af større Vigtighe[d]
Deres tro hengivne H.E. Freund.

Archival Reference
m6 1820, nr. 58
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Christian 8.'s Table Decoration
Last updated 03.01.2018 Print