The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2492 of 10246
Sender Date Recipient
Christian Hornbech [+]

Sender’s Location

København

4.1.1820 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til Velbaardne / Hr Etatsraad Professor / Thorvaldsen! / Ridder af Dannebrogen / etc etc.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Kiøbenhavn 4 Ianuar 1820.

Efter Deres Velbaarenheds Anmodning til mig; om at meddeele Dem, hvor stor Summa, der kunne medgaa, til at udføre Istandsættelsen, af det Kongelige Kapell ved Roeskilde Domkirke, som er inventeret af afdøde Iustitsraad og Professor Harsdorf ?
Da formeener jeg, at naar de engang dertil bestemte Materialier bleve did leverede, og Udførelsen blev paa samme Maade, som ved de øvrige Kongelige Bygninger; vil dertil kunde anslaaes en Summa af 16000 Specier.
Med sand Høiagtelse og oprigtig Venskab

Deres

C:B: Hornbech

Archival Reference
m6 1820, nr. 3
Last updated 10.05.2011 Print