4.1.1820

Sender

Christian Hornbech

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til Velbaardne / Hr Etatsraad Professor / Thorvaldsen! / Ridder af Dannebrogen / etc etc.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Kiøbenhavn 4 Ianuar 1820.

Efter Deres Velbaarenheds Anmodning til mig; om at meddeele Dem, hvor stor Summa, der kunne medgaa, til at udføre Istandsættelsen, af det Kongelige Kapell ved Roeskilde Domkirke, som er inventeret af afdøde Iustitsraad og Professor Harsdorf ?
Da formeener jeg, at naar de engang dertil bestemte Materialier bleve did leverede, og Udførelsen blev paa samme Maade, som ved de øvrige Kongelige Bygninger; vil dertil kunde anslaaes en Summa af 16000 Specier.
Med sand Høiagtelse og oprigtig Venskab

Deres

C:B: Hornbech

Archival Reference

m6 1820, nr. 3

Last updated 10.05.2011