The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2309 of 10246
Sender Date Recipient
Luigi Chiaveri [+]

Sender’s Location

Rom

Antagelig 9.7.1819 [+]

Dating based on

Brevet er kun dateret Venerdi sera, dvs. fredag aften. Som en hjælp til dateringen har Thorvaldsen på brevet, øverst side 2, med blyant skrevet 11 12 Luglio 1819. Den 12. juli faldt i 1819 på en mandag, og da billetten er skrevet en fredag aften, kunne der være tale om fredag d. 9.7.1819. Få dage efter (14.7.1819) rejste Thorvaldsen mod Danmark, og brevet kan derfor ikke være senere end dette. Også Thiele daterede brevet til kort før Thorvaldsens afrejse mod Danmark, jf. Thiele II, p. 440-441, men han læser Thorvaldsens datering 12.7.1819 som hørende til selve brevet, hvilket jf. ugedagenes placering i 1819 ikke kan være korrekt.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Chiaveri beder Thorvaldsen om at tale med Giovanni Raimondo Torlonia snarest muligt vedrørende sagen om Jason med det gyldne skind, A822. Thorvaldsen har været bortrejst, og Torlonia er utålmodig efter at kunne svare bestilleren Thomas Hope, der har bestilt statuen 16 år tidligere.

See Original

Caro Thorwaldsen

Il Duca mi ha più volte dimandato se Voi eravate venuto per parlare della statua de Hope, io le ho risposto, che voi eravate andato in Campagna per alcuni giorni, e come ora vi suppongo ritornato vi rammento di voler passare da lui in un momento di vostro commodo, e più presto, che potrete, perch’il Duca vuol far rispondere a Hope dopo, che vi avrà parlato.

Scusati la mia seccatura e credetemi sinceramente.

Vostro Amico affmo
Luigi Chiaveri

Dal Banco

Venerdi sera

[Herunder har Thorvaldsen tilføjet med blyant:]

12 11 Luglio 1819.

[Øverst side 2 på brevet har Thorvaldsen desuden med blæk skrevet:]
MaKenzie

General Comment

Sammen med brevet ses desuden et lille stykke papir, som også har fået påskriften: “MaKenzie”; dette papir har inv. nr. m35 V, nr. 25a. Det er denne lille laps påskrift, der er trykt som faksimile i Thiele II, p. 441. Enten har Thorvaldsen selv skrevet navnet på endnu en lap, eller også, og mere sandsynligt, er det en senere afskrift af det af Thorvaldsen skrevne navn på brevet. Afskriften kan således være blevet udført med henblik på faksimilitrykningen hos Thiele, da der er meget få uoverensstemmelser i måden de to navne er skrevet på.

Archival Reference
m35 V, nr. 25
Thiele
Omtalt Thiele II, p. 440-441, hvor også Mackenzies navn er trykt som faksimile.
Subjects
Jason and the Hope Commission · Statues, Classical Mythology · Thorvaldsen's Women · Thorvaldsen's Italian Journeys · Thorvaldsen's Works, Reminders for
Persons
Thomas Hope · Frances Mackenzie · Giovanni Raimondo Torlonia
Works
Last updated 21.02.2015 Print