The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Antagelig 9.7.1819

Denne dato er formentlig datoen for mødet med Torlonia, og kan ikke, som Thiele II, p. 440, antager, være brevets dato. For mere herom se dateringsdiskussionen.

Last updated 29.06.2010