The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Antagelig 9.7.1819

Thiele II, p. 440, synes at udlægge dette som om, Chiaveri beskyttede vennen Thorvaldsen ved at melde ham bortrejst, selvom billedhuggeren tilsyneladende befandt sig i Rom. Det vides dog ikke, om denne udlægning af Chiaveris brev er korrekt, eller om Thorvaldsen rent faktisk var rejst på landet i juli. Den efterfølgende sætning om, at Chiaveri nu formoder, at Thorvaldsen er vendt tilbage, tyder dog på, at rejsen har været helt reel.

Last updated 28.06.2010