The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9672 of 10246
Sender Date Recipient
Adam Oehlenschläger [+]

Sender’s Location

København

24.5.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af digtet, men da det tydeligt omtaler Thorvaldsen i datid og indledes med et kors, så stammer det jo fra efter hans død 24.3.1844. Da det desuden vides, at en prolog af Oehlenschläger blev fremført ved mindefesten 24.5.1844, og da dette digts formål ellers ikke er kendt, er det sandsynligt at koble digtet på mindefesten i Studenterforeningen.

Omnes
Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original


Albert Thorwaldsen.
Ham var Kunsten en Leg, læt som en Leeg,
”Læt som Kildernes Wæld Wandet udøste;
”Læt som Pigen paa Marken binder et Neeg
”Han – Kunstgaaderne læt, smilende løste;
”Men – dog Alvor saa dybt – dybt i hans Sind:
”Havde bygget sin stærkt hvælvede Bolig:
”Medens venlige Smil pryded Hans Kind,
”Selv ved Lidenskabs Præg, tænkende rolig!”

General Comment

Dette digt er sandsynligvis identisk med det, der blev fremført som prolog ved Studenterforeningens mindefest for Thorvaldsen på Københavns Universitet 24.5.1844.

Archival Reference
m35 III, nr. 4
Subjects
Thorvaldsen's Death
Last updated 06.12.2018 Print