Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9670 af 10244
Afsender Dato Modtager
Adam Oehlenschläger [+]

Afsendersted

København

24.5.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af digtet, men da det tydeligt omtaler Thorvaldsen i datid og indledes med et kors, så stammer det jo fra efter hans død 24.3.1844. Da det desuden vides, at en prolog af Oehlenschläger blev fremført ved mindefesten 24.5.1844, og da dette digts formål ellers ikke er kendt, er det sandsynligt at koble digtet på mindefesten i Studenterforeningen.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original


Albert Thorwaldsen.
Ham var Kunsten en Leg, læt som en Leeg,
”Læt som Kildernes Wæld Wandet udøste;
”Læt som Pigen paa Marken binder et Neeg
”Han – Kunstgaaderne læt, smilende løste;
”Men – dog Alvor saa dybt – dybt i hans Sind:
”Havde bygget sin stærkt hvælvede Bolig:
”Medens venlige Smil pryded Hans Kind,
”Selv ved Lidenskabs Præg, tænkende rolig!”

Generel kommentar

Dette digt er sandsynligvis identisk med det, der blev fremført som prolog ved Studenterforeningens mindefest for Thorvaldsen på Københavns Universitet 24.5.1844.

Arkivplacering
m35 III, nr. 4
Emneord
Thorvaldsens død
Sidst opdateret 06.12.2018 Print