The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2457 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Antagelig Rom

Antagelig før 1820 [+]

Dating based on

Da der er tale om et udateret fragment, er dateringen meget usikker. Skriftbilledet synes dog umiddelbart at tyde på, at brevet er skrevet før 1820. Muligvis kan det endda være noget tidligere, og jf. indholdet kan brevet omhandle, hvad Thorvaldsen kunne have gjort for sine forældre i Danmark, hvis han havde været der. I givet fald kunne der være tale om et fragment af et brev til Abildgaard. Se fx brevet 28.7.1805, hvor Thorvaldsen omtaler sit eget fravær fra Danmark og forældrens situation: “Mine Forældres Skevne ligger mig smerteligt paa Hiertet, saameget mere da jeg ikke endnu er i stand til at kunde giøre noget tilbeste for min Fader; dersom de Arbejder jeg har skikke og de jeg vil skikke kunde hielpe ham noget saa skulde det inderlig Glæde mig. jeg bigriber ikke hvorfor han aldrig skriver mig til; jeg har paa to Breve ingen svar faaet, han er vist vred paa mig fordi jeg ikke komme[r] tilbage men jeg har som De lettelig begriber ikke kundet giordt andet.”
Imidlertid er dette blot usikre gisninger, hvorfor dateringen her er antagelig før 1820.

NN [+]

Recipient’s Location

?

Information on recipient

Ingen udskrift, da der er tale om et fragment.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original [Translation]

dersom jeg var der saa vilde det gaae bedre en som det giør s som ekke

General Comment

Brevet er skrevet på en lap, som muligvis er afklippet senere. Desuden ses små doodlende blyantsskitser, muligvis af en ørn(?).

Archival Reference
m35 I, nr. 7
Last updated 19.12.2014 Print