The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2823 of 10246
Sender Date Recipient
Jørgen Koch [+]

Sender’s Location

Rom

18.4.1821 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af afskriften, se hertil den generelle kommentar.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

[...] Thorvaldsen har bedet mig hilsen – paa det bedste. Han har siden hans Tilbagekomst udført, det vil sige i Gips model Prinds Christians Buste – Prindsessens – Kaiser Alexanders – Svartzenbergs – første er over al Beskrivelse lykkedes ham. Han har ligeledes modeleret i smaat Maal Christus, Apostlene, Petrus Paulus og Johannes til Frue Kirke; ligeledes en Albanesisk Bondepige paa 15 Aar, hvis Skønhed har sat endeel af de første Billedhuggere og Malere her i slet Humør, fordi de, saa skiønne og fortræffelige end mange af disses Arbeider ere, ey gandske har kundet udtrykt eller giengivet Pigens Skiønhed, og saaledes blevet overbeviist om, hvor meget Naturen er Konstens Mester. Thorvaldsen har nu faaet sit indstyrtede Studium igien istandsat, og de tvende sønderlemmede Figurer, Hyrdedrengen og Amor restaurerede – i dette Atelier som nu har faaet en sikker Basis begynder han i disse Dage den colossale Hest der skal bære Poniatowsky. – [...]

General Comment

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Archival Reference
m34, nr. 72,81
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Commission for the Danish Royal Family · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Floor Collapse in Thorvaldsen's Workshop 8.11.1820
Persons
Vittoria Caldoni
Last updated 19.05.2015 Print