Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2823 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jørgen Koch [+]

Afsendersted

Rom

18.4.1821 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af afskriften, se hertil den generelle kommentar.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[...] Thorvaldsen har bedet mig hilsen – paa det bedste. Han har siden hans Tilbagekomst udført, det vil sige i Gips model Prinds Christians Buste – Prindsessens – Kaiser Alexanders – Svartzenbergs – første er over al Beskrivelse lykkedes ham. Han har ligeledes modeleret i smaat Maal Christus, Apostlene, Petrus Paulus og Johannes til Frue Kirke; ligeledes en Albanesisk Bondepige paa 15 Aar, hvis Skønhed har sat endeel af de første Billedhuggere og Malere her i slet Humør, fordi de, saa skiønne og fortræffelige end mange af disses Arbeider ere, ey gandske har kundet udtrykt eller giengivet Pigens Skiønhed, og saaledes blevet overbeviist om, hvor meget Naturen er Konstens Mester. Thorvaldsen har nu faaet sit indstyrtede Studium igien istandsat, og de tvende sønderlemmede Figurer, Hyrdedrengen og Amor restaurerede – i dette Atelier som nu har faaet en sikker Basis begynder han i disse Dage den colossale Hest der skal bære Poniatowsky. – [...]

Generel kommentar

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Arkivplacering
m34, nr. 72,81
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Bestillingen til den danske kongefamilie · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Gulvkollapset i Thorvaldsens værksted 8.11.1820
Personer
Vittoria Caldoni
Sidst opdateret 19.05.2015 Print