18.4.1821

Afsender

Jørgen Koch

Afsendersted

Rom

Modtager

Jonas Collin

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af afskriften, se hertil den generelle kommentar.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

[...] Thorvaldsen har bedet mig hilsen – paa det bedste. Han har siden hans Tilbagekomst udført, det vil sige i Gips model Prinds Christians Buste – Prindsessens – Kaiser Alexanders – Svartzenbergs – første er over al Beskrivelse lykkedes ham. Han har ligeledes modeleret i smaat Maal Christus, Apostlene, Petrus Paulus og Johannes til Frue Kirke; ligeledes en Albanesisk Bondepige paa 15 Aar, hvis Skønhed har sat endeel af de første Billedhuggere og Malere her i slet Humør, fordi de, saa skiønne og fortræffelige end mange af disses Arbeider ere, ey gandske har kundet udtrykt eller giengivet Pigens Skiønhed, og saaledes blevet overbeviist om, hvor meget Naturen er Konstens Mester. Thorvaldsen har nu faaet sit indstyrtede Studium igien istandsat, og de tvende sønderlemmede Figurer, Hyrdedrengen og Amor restaurerede – i dette Atelier som nu har faaet en sikker Basis begynder han i disse Dage den colossale Hest der skal bære Poniatowsky. – [...]

Generel kommentar

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Arkivplacering

m34, nr. 72,81

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Sidst opdateret 19.05.2015