The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2611 of 10246
Sender Date Recipient
Jørgen Koch [+]

Sender’s Location

Rom

30.8.1820 C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Abstract

Anbefaling af C.A. Jensen, der i Rom kopierer to malerier af henholdsvis Domenichino og Rafael.

[...] Jensen har fuldendt Dominikino Sibylla, og arbeider nu paa Madonna della Foligno, han har megen Stræben, jeg troer og at han med tiden kan blive en ret god Portrait-Maler, ieg undlader ikke, at anbefale ham til Deres Godhed. [...]

General Comment

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Archival Reference
m34, nr. 72,60
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Recommendation or introduction letter, others
Persons
C.A. Jensen
Last updated 01.02.2016 Print